Αθήνα, 10/11/2015

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα λειτουργεί στο siteτου ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ www.tapiltat.grη εφαρμογή « Καρτέλα Εισφορών Εν Ενεργεία». Στην εφαρμογή έχουν πρόσβαση όσοι έχουν ολοκληρώσει την απογραφή τους στο «Δελτίο Απογραφής Εν Ενεργεία».

 

Η πρόσβαση στην εφαρμογή των εισφορών γίνεται με τα παρακάτω στοιχεία:

·         Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)

·         ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

·         Α.Δ.Τ. (ΜΟΝΟ τα Αριθμητικά ψηφία του Δελτίου Ταυτότητας)

·         Τα λατινικά γράμματα της εικόνας που ανανεώνεται σε κάθε προσπάθεια σας

Με την πρόσβαση στην εφαρμογή των Εισφορών, ο καθένας μας μπορεί να ελέγξει και να διασταυρώσει τις εισφορές του σε μηνιαία βάση για το τρέχον έτος και σε ετήσια βάση για όλα τα προηγούμενα έτη. Επίσης, στην ίδια καρτέλα εμφανίζονται και οι αντίστοιχες αποδοχές, καθώς και οι αντίστοιχες ημέρες ασφάλισης  αναλυτικά κατά έτος και στο σύνολο.

Η ανανέωση των στοιχειών των εισφορών μας θα γίνεται κάθε μήνα από το τμήμα εισφορών του Ταμείου ενώ η επικαιροποιήση του όλου αρχείου θα γίνεται μια φορά τον χρόνο τον μήνα Ιανουάριο μαζί με τις εισφορές του Δεκεμβρίου, εκάστοτε έτους.

Τέλος, ευχαριστούμε τα 2.500 μέλη μας που μπήκαν στην διαδικασία να επαληθεύσουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο siteτου ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

 

Μ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Αποδείξεις Βοηθήματος

Δελτίο Απογραφής Εν Ενεργεία

Καρτέλα Εισφορών Εν Ενεργεία

Φορολογικές Βεβαιώσεις

Φωτογραφίες