Αθήνα 22 /12/2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

Η Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ υπερασπιζόμενη την αυτόνομη πορεία του Ταμείου, τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα του και το αυτοδιαχειριστικό του σύστημα και προς διασφάλιση όλων των ενεργών δικαιωμάτων των συνταξιούχων του και των εν ενεργεία υπαλλήλων μελών του, προέβη στην στρατηγική κίνηση τοποθέτησης κεφαλαίων του ( ύψους 55.500.000,00 €) στην ΑΜΚ , της ATTICABANK.

 

 

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται μια για πάντα ο κίνδυνος συγχώνευσης του Ταμείου μας στο ΕΤΕΑ, γεγονός που θα σήμαινε τη θυσία του συνόλου της περιουσίας μας, κινητής και ακίνητης, σε ένα θνησιγενές και ελλειμματικό Ταμείο, αναλογιστικά και ταμειακά, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα δικαιώματα και τις προσδοκίες των ασφαλισμένων μας.

 

Με την απόφασή μας αυτή διασφαλίζουμε τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου μας, τώρα και για το μέλλον, συμμετέχοντας ενεργά στη σταθεροποίηση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην στήριξη του τελευταίου εθνικού τραπεζικού πυλώνα.

 

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αναδεικνύεται ως ένας στρατηγικός φορέας της εθνικής μας οικονομίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον επ’ ωφελεία των ασφαλισμένων του.

 

Έτσι, ανοίγουμε όλοι μαζί μια καινούργια σελίδα στο Ταμείο μας, συνεχίζοντας δυναμικά την αυτόνομη πορεία μας, λαμβάνοντας κάθε πρόνοια για όλα τα μέλη μας.       

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αποδείξεις Βοηθήματος

Δελτίο Απογραφής Εν Ενεργεία

Καρτέλα Εισφορών Εν Ενεργεία

Φορολογικές Βεβαιώσεις

Φωτογραφίες