ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΤΗΣ 26-06-2016

 

 (A) ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΕΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ:

·Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

·Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΤΟ Δ.Σ.

(B) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

 

 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

 

·      Με απόλυτη οργανωτική επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή, 26 Ιουνίου και κατά τις ώρες 09:00-14:30΄, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών (Σίνα και Δαφνομήλη 1Α Αθήνα) η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ταμείου μας, με την ιστορική, στα χρονικά του ταμείου, πρώτη συγκρότησή της όπως την ορίζει το νέο καταστατικό μας, δηλαδή μέσω Αντιπροσώπων (Συνέδρων) που ορίζονται/εκλέγονται από τις διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των συνταξιουχικών σωματείων ή/και ορίζονται απευθείας ατομικά από τα μέλη.

·        Κατ’ αρχή σημειώνουμε την υποδειγματική τάξη και το κλίμα ηπιότητας, κοσμιότητας και συναδελφικότητας, μέσα στο οποίο διεξήχθησαν οι εργασίες του συνεδρίου που δεν εμπόδισαν σε καμία περίπτωση τους συνέδρους να εκφράσουν απόλυτα ελεύθερα, τις διαφορετικές απόψεις τους, τις διαφωνίες τους, τους εύλογους προβληματισμούς τους, κ.λπ.

   Με τις νέες διαδικασίες συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης λοιπόν διασφαλίζονται απόλυτα τα εν λόγω στοιχεία και μπαίνει οριστικά τέλος στις κάθε είδους ασχήμιες, τους θεατρινισμούς και τα έκτροπα που όλοι γνωρίσαμε στην τελευταία Γ.Σ. που έγινε με το παλιό καταστατικό.

 

Στο ανώτατο όργανο του ταμείου μας επικρατούν η τάξη και η ηρεμία, ο ελεύθερος δημοκρατικός διάλογος και ο πλουραλισμός των απόψεων που εκφράζονται ανεμπόδιστα……

          Το πρώτο σημαντικό κέρδος για το ταμείο λοιπόν, η αποκατάσταση της ηρεμίας, της τάξης και του δημοκρατικού διαλόγου στις εργασίες των γενικών του συνελεύσεων και τα αγαθά αυτά που τόσο απαραίτητα είναι σ’ όλους μας επιτεύχθηκαν χάρις στις νέες διαδικασίες συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης που πλέον γίνεται μέσω Αντιπροσώπων.

 

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.      ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Γ.Σ.:

Ομόφωνα εκλέχτηκαν οι συνάδελφοι: Θανάσης Σταθόπουλος (Πρόεδρος), Χρήστος Φρετζάγιας (Αντιπρόεδρος) και Γιώργος Περονικολής (Γραμματέας).

 

2.      ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (άνω του 90%) η σχετική πρόταση που είχε καταθέσει το Δ.Σ. και είχε έγκαιρα διανεμηθεί στους συνέδρους.

 

3.      ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Γ.Σ ομόφωνα έδωσε την συγκατάθεσή της για να γίνει βιντεοσκόπηση όλων των εργασιών της Γ.Σ.

 

4.      ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1Ο ΘΕΜΑ Η.Δ.)

Η Γ.Σ ομόφωνα ενέκρινε την νομιμοποίηση των 285 Αντιπροσώπων (Συνέδρων), όπως ακριβώς την εισηγήθηκε το Δ.Σ.

 

5.      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Κ.ΛΠ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. 2-5)

     Η ανάπτυξη των ως άνω θεμάτων έγινε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. συνάδελφο Μανώλη Πετράκη και τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου του Ταμείου κ. Γ. Κοπανά.

 

6.      ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Κ.ΛΠ.)

·        Τοποθετήθηκαν οκτώ (8) Αντιπρόσωποι, με συνολικό χρόνο 125 λεπτών.

·        Στο τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μ. Πετράκης απάντησε σε τεθέντα – θιγέντα από τους ομιλητές ζητήματα.

 

 

7.      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΝΕΡΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ (ΜΕ ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

 

Α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

202

 

ΕΓΚΥΡΟΙ ΨΗΦΟΙ

202

 

ΝΑΙ

195

96,5%

OXI

7

3,5%

 

 

 

 

 

 

 

Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

202

 

ΝΑΙ

191

94,6%

OXI

11

5,4%

 

 

 

 

 

 

Γ)  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΗΛ. 2016)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

202

 

ΑΠΟΧΕΣ

2

 

ΕΓΚΥΡΟΙ ΨΗΦΟΙ

200

 

ΝΑΙ

199

99,5%

OXI

1

0,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

202

 

ΑΠΟΧΕΣ

2

 

ΕΓΚΥΡΟΙ ΨΗΦΟΙ

200

 

ΝΑΙ

198

99%

OXI

2

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ, 8, 16, 39, 44, 45, 47, 49, 51, 53 ,54, 63, 66, ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόταση τροποποίησης του άρθρου 77 αποσύρθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και δεν τέθηκε προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(8ο Θέμα Η.Δ.)

·        Η ψηφοφορία για την έγκριση ή μη της εισήγησης του Δ.Σ. έγινε με ονομαστική ψηφοφορία των Αντιπροσώπων,  όπως επιτάσσει το καταστατικό.

·        Τα αποτελέσματα της εν λόγω ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

Ψήφισαν: 191 (ποσοστό 67% επί του συνολικού αριθμού των 285 Αντιπροσώπων)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Α) Για την τροποποίηση των άρθρων: προοίμιο, 8, 16, 39, 44, 45, 49, 51, 53, 54, 63, 66 και πίνακας παροραμάτων.

ΨΗΦΙΣΑΝ 191

ΠΑΡΩΝ 1

0,5%

ΝΑΙ 184

96,3%

OΧΙ 6

3,1%

Β) Για την τροποποίηση του άρθρου 47.

ΨΗΦΙΣΑΝ 191

ΠΑΡΩΝ 1

0,5%

ΝΑΙ 174

91,1%

OXI 16

8,4%

 

 

Με βάση τα ως άνω αποτελέσματα, εγκρίθηκαν με την αξιούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία και πλειοψηφία όλες οι προτάσεις καταστατικών τροποποιήσεων του Δ.Σ.

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποδείξεις Βοηθήματος

Δελτίο Απογραφής Εν Ενεργεία

Ατομική Μερίδα

Φορολογικές Βεβαιώσεις

Φωτογραφίες