ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Αθήνα, 22 Μαΐου 2017

                                                                    

·        Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος η εξόφθαλμα εσφαλμένη απόφαση 2258/30-12-2016 ΜΠΑ/Εκουσίας Δικαιοδοσίας, με την οποία ακυρώνοντο οι διατάξεις 324/2015 και 353/2015 του κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών, βάσει των οποίων είχε εγκριθεί δικαστικά η τροποποίηση του καταστατικού μας που ίσχυε από 29-06-2015.

·        Με Προσωρινή Διαταγή του Εφετείου Αθηνών της 19-05-2017 έγινε δεκτό το αίτημα της διοίκησης του ταμείου και «αναστέλλεται προσωρινά, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της Αίτησης Αναστολής, η εκτέλεση και ισχύς της 2258/30-12-2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

·        Η αίτηση Αναστολής του ΤΑΠΙΛΤΑΤ εκδικάζεται την 15-02-2018, την ίδια μέρα που εκδικάζεται και η Έφεσή μας.

·        Το ΤΑΠΙΛΤΑΤ επανέρχεται προοδευτικά στην κανονικότητα λειτουργίας και την καταστατική ομαλότητα, μέσα στα πλαίσια που θα καθοριστούν από το Δ.Σ., μετά από προηγούμενη νομική γνωμοδότηση, της οποίας η κατάρτιση έχει ήδη ανατεθεί.

·        Ευχαριστούμε θερμά τους Συλλόγους που μας συμπαραστάθηκαν ενεργά, καθώς και τους 1.128 ενεργούς ασφαλισμένους και συνταξιούχους που παρενέβησαν ατομικά ΥΠΕΡ του Ταμείου, στη διαδικασία χορήγησης της ως άνω Προσωρινής Διαταγής, μέσω της ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ που είχαν υπογράψει και στείλει στο Ταμείο.

Η διαδικασία συλλογής ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ θα συνεχιστεί μέχρι και το μήνα Οκτώβριο, γιατί τότε θ΄ ασκηθεί μαζική Πρόσθετη Παρέμβαση Ενεργών Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων, ΥΠΕΡ του ταμείου, στις δίκες της 15-02-2018, όπου θα κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση.

·        Η δικαιοσύνη μίλησε και αποκατέστησε την αλήθεια και το δίκαιο.

·        Οι προσπάθειες της διοίκησης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου και την επικράτηση της ασφαλιστικής δικαιοσύνης συνεχίζονται, πάντα με τη δική σας ενεργό συμμετοχή.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αποδείξεις Βοηθήματος

Δελτίο Απογραφής Εν Ενεργεία

Ατομική Μερίδα

Φορολογικές Βεβαιώσεις

Φωτογραφίες