ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ)  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΟ) ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

 ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2017

      Συνάδελφοι Αντιπρόσωποι,

 Σύμφωνα με τις κείμενες καταστατικές διατάξεις, το Δ.Σ. του Ταμείου, με απόφασή του που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Νοεμβρίου 2017, σας καλεί να πάρετε μέρος στις εργασίες της τακτικής (Απολογιστικής και Καταστατικής) Γενικής Συνέλευσης που θα συνεδριάσει την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 στην αίθουσα Συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, τέρμα Σίνα και Δαφνομήλη 1Α , Αθήνα, προκειμένου να γίνει συζήτηση και ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Προσέλευση Συνέδρων: 09:00΄-10:00΄

Εκλογή Προεδρείου-Συγκρότηση Γ.Σ. σε σώμα: 10:00΄

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1)Νομιμοποίηση Αντιπροσώπων

 2)Διοικητικός Απολογισμός

 3)Οικονομικός Απολογισμός (Ισολογισμός, Οικονομικές Καταστάσεις και Αποτελέσματα Χρήσεως οικονομικού έτους 2016)-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

 4)Προϋπολογισμός (τρέχοντος οικονομικού έτους)

 5)Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής - Απαλλαγή των μελών την Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

 6)Συζήτηση και κριτική για τη λογοδοσία Δ.Σ. (θέματα ημερήσιας διάταξης 2-5)

 7)Έγκριση (με φανερή ψηφοφορία):

(α)Του Διοικητικού Απολογισμού

(β)Του Οικονομικού Απολογισμού (Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικονομικού έτους 2016), με ταυτόχρονη απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

(γ) Του Προϋπολογισμού. 

(δ) Της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, με ταυτόχρονη Απαλλαγή των μελών της από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

 8) Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού: Προοίμιο, 5, 6, 7, 9, 11, 30, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 62, 64, 66, 67, 68, 77, 78 και Πίνακας Παροραμάτων.

 ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2017

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Σημειώσεις:

  • Τα οργανωτικά μέτρα (π.χ. κάρτα Αντιπροσώπων, μέτρα ασφάλειας κ.λπ.) θα είναι ακριβώς ίδια με αυτά που ίσχυσαν και στην αμέσως προηγούμενη Γ.Σ. της 26-06-2016.
  • Για το θέμα της εξασφάλισης του PARKING αυτοκινήτων στο υπόγειο της αίθουσας θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

Για τους Αντιπροσώπους που προέρχονται από πόλεις εκτός Περιφέρειας Αττικής και έχουν οριστεί με αποφάσεις των Δ.Σ. είτε των συνδικαλιστικών οργανώσεων είτε των συνταξιουχικών τους σωματείων και θα έλθουν και συμμετάσχουν στη Γ.Σ. της 03-12-2017, το Ταμείο δεν καλύπτει τα οποιαδήποτε έξοδα (οδοιπορικά, διανυκτερεύσεις κ.λπ.)

Αποδείξεις Βοηθήματος

Δελτίο Απογραφής Εν Ενεργεία

Ατομική Μερίδα

Φορολογικές Βεβαιώσεις

Φωτογραφίες