ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΤΗΣ 03-12-2017

 

 

 • ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΕΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ:
 • Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΤΟ Δ.Σ.

 

 • ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ, ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ, ΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

 

 • Με απόλυτη οργανωτική επιτυχία πραγματοποιήθηκε προχθές Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου και κατά τις ώρες 09:00-14:00΄, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών (Σίνα και Δαφνομήλη 1Α Αθήνα), η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ταμείου μας.

Μέσα σε κλίμα ηρεμίας αλλά και στοχευμένων τοποθετήσεων από τους συνέδρους του ΤΑΠΙΛΤΑΤ διεξήχθη η συνεδρίαση.

Οι σύνεδροι άκουσαν με προσοχή τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όσον αφορά και τους απολογισμούς αλλά και τα προτεινόμενα προς τροποποίηση άρθρα του καταστατικού καθώς και τις τοποθετήσεις των ομιλητών και η ανταπόκρισή τους φάνηκε καθαρά στα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που ακολούθησαν.

 

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Γ.Σ.:

Ομόφωνα εκλέχτηκαν οι συνάδελφοι: Θανάσης Σταθόπουλος (Πρόεδρος), Γιώργος Περονικολής (Αντιπρόεδρος) και Μαρίνα Χριστούλα (Γραμματέας).

 

 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εγκρίθηκε ομόφωνα η από 03-12-2017 σχετική πρόταση που είχε καταρτίσει το Δ.Σ. και είχε έγκαιρα διανεμηθεί στους Αντιπροσώπόυς.

 

 1. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Γ.Σ ομόφωνα σχεδόν (πλην μίας αρνητικής ψήφου) έδωσε την συγκατάθεσή της για να γίνει βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση όλων των εργασιών της Γ.Σ.

 

 1. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1Ο ΘΕΜΑ Η.Δ.)

Η Γ.Σ ομόφωνα ενέκρινε την νομιμοποίηση των 296 Αντιπροσώπων (Συνέδρων), όπως ακριβώς την εισηγήθηκε το Δ.Σ., με την από 03-12-2017 εισήγησή του

 

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Κ.ΛΠ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. 2-5)

     Η ανάπτυξη των ως άνω θεμάτων έγινε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. συνάδελφο Μανώλη Πετράκη και τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου του Ταμείου κ. Γ. Κοπανά.

 

 1. Κατατέθηκαν στα Πρακτικά της Γ.Σ. οι εισηγήσεις του Δ.Σ. της 23-11-2017 και 01-12-2017 για την τροποποίηση του καταστατικού (8ο θέμα Η.Δ. της Γ.Σ.)

 

 1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (8Ο θέμα Η.Δ. της Γ.Σ.)
 • Τοποθετήθηκαν (με ενιαίες τοποθετήσεις για τα θέματα Η.Δ. 2-5 και 8ο) οκτώ (8) Αντιπρόσωποι, με συνολικό χρόνο 135 λεπτών.
 • Στο τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μ. Πετράκης και ο Αναπληρωτής Ταμίας του Δ.Σ. Δ. Κίσσας απάντησαν σε τεθέντα από τους ομιλητές ερωτήματα κ.ά. θιγέντα ζητήματα.

 

 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΝΕΡΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ (ΜΕ ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Κ.ΛΠ.

 

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  195    ΔΗΛΩΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΧΗ:  5     ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ:  190

 

ΝΑΙ: 188          ΠΟΣΟΣΤΟ: 99 %          ΟΧΙ:  2            ΠΟΣΟΣΤΟ:  1 %         

  

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016), ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  195    ΔΗΛΩΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΧΗ:  6     ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ:  189

 

ΝΑΙ: 184          ΠΟΣΟΣΤΟ: 97,3 %          ΟΧΙ:  5           ΠΟΣΟΣΤΟ:  2,7 % 

 

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  195    ΔΗΛΩΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΧΗ:  6     ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ:  189

 

ΝΑΙ: 189          ΠΟΣΟΣΤΟ: 100 %          ΟΧΙ:  Ø          ΠΟΣΟΣΤΟ:   Ø

 

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  195    ΔΗΛΩΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΧΗ:  6     ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ:  189

 

ΝΑΙ: 189          ΠΟΣΟΣΤΟ: 100 %          ΟΧΙ:  Ø          ΠΟΣΟΣΤΟ:  Ø

 

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 195

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 191

ΝΑΙ: 181                                           ΠΟΣΟΣΤΟ: 94,8 %

ΟΧΙ: 6                                               ΠΟΣΟΣΤΟ:   3,1 %

ΔΗΛΩΣΑΝΤΕΣ “ΠΑΡΩΝ” : 4      ΠΟΣΟΣΤΟ:    2,1 %

 

Με βάση τα ως άνω αποτελέσματα, εγκρίθηκαν με την αξιούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία και πλειοψηφία όλες οι προτάσεις καταστατικών τροποποιήσεων του Δ.Σ.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

Αποδείξεις Βοηθήματος

Δελτίο Απογραφής Εν Ενεργεία

Ατομική Μερίδα

Φορολογικές Βεβαιώσεις

Φωτογραφίες