ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       

              ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ         

 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 30-01-2018 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΟ ΣΤΟ ΤΑΠΙΛΤΑΤ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αθήνα, 30-03-2018

 

 

         Συνάδελφοι,

    Σας υπενθυμίζουμε τις προβλέψεις της πιο κάτω ρύθμισης του άρθρου 62 παρ. 5 του από 31-01-2018 ισχύοντος τροποποιημένου καταστατικού μας:

   Όσοι έχουν διατελέσει ασφαλισμένοι του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και α) έχουν απασφαλιστεί απ’ αυτό πριν την 30η Ιανουαρίου 2018 (λόγω οριστικής αποχώρησης από την Τράπεζα μέσω της οποίας ασφαλίζοντο στο ταμείο) και β) δεν έχουν πάρει μέχρι σήμερα σύνταξη ή τις ατομικές ονομαστικές τους ασφαλιστικές εισφορές, μέσα σ’ ένα 6μηνο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιημένου καταστατικού (δηλ. το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018) έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για να πάρουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

   Μετά την ημερομηνία αυτή (δηλ. την 31 Ιουλίου 2018) το δικαίωμα επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών χάνεται οριστικά .

    Είναι ευνόητο ότι τα εύλογα συνταξιοδοτικά δικαιώματα (είτε μέσω της αυτοτελούς σύνταξης από το ταμείο είτε μέσω της διαδοχικής ασφάλισης) διατηρούνται πλήρη.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

Αποδείξεις Βοηθήματος

Δελτίο Απογραφής Εν Ενεργεία

Καρτέλα Εισφορών Εν Ενεργεία

Φορολογικές Βεβαιώσεις

Φωτογραφίες