ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

 

ΠΡΟΣ                                                                                   

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 30/01/2018 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΥΤΕ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

                                                                                  Αθήνα , 18 Απριλίου 2018

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι-Πρώην Ασφαλισμένοι του Ταμείου μας,

 

Σχετικά με το θέμα που θα σας απασχολήσουμε είναι και η από 30/3/2018 ανακοίνωσή μας που ήδη είναι αναρτημένη στο SITE μας, εμείς όμως, ως διοίκηση του φορέα, αισθανόμαστε την υποχρέωση να σας παράσχουμε και πρόσθετη ενημέρωση με την παρούσα επιστολή μας που αποστέλλεται ταχυδρομικά στις διευθύνσεις κατοικίας σας που είναι καταχωρημένες στο μηχανογραφικό μας σύστημα.

Η ενημέρωσή σας σχετίζεται με την άσκηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων σας, όπως αυτά προσδιορίζονται από το ισχύον σήμερα θεσμικό (καταστατικό) πλαίσιο του φορέα μας.

Ειδικότερα παρακαλούμε να είστε ενήμεροι για τις εξής δυνητικές επιλογές σας.

1η ΕΠΙΛΟΓΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Το νέο καταστατικό μας προβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας περί διαδοχικής ασφάλισης.

Έτσι όταν συμπληρώνετε τις προϋποθέσεις λήψης επικουρικής σύνταξης και πάτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά στον τελευταίο φορέα επικουρικής σας ασφάλισης δικαιούστε να ζητήσετε (από τον εν λόγω τελευταίο φορέα επικουρικής σας ασφάλισης) και τον συνυπολογισμό του πραγματικού χρόνου ασφάλισης που έχετε διανύσει στο ταμείο μας (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ), βάσει και των σχετικών Βεβαιώσεων Χρόνου Ασφάλισης (ΒΧΑ) που σας είχαμε δώσει  όταν απασφαλιστήκατε από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Αν έχετε χάσει αυτές τις ΒΧΑ ή αν δεν έχετε πάρει ποτέ αυτές να τις ζητήσετε τώρα από το Ταμείο μας, μετά από σχετική επικοινωνία σας με την Υπηρεσία Συντάξεων.

 2η ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Η εφαρμογή των κανόνων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για τον καθένα από σας αλλά προαιρετική.

Έτσι (εφόσον εσείς κάνετε τέτοια επιλογή, με την ελεύθερη βούλησή σας) δικαιούστε να μην ζητήσετε σύνταξη βάσει των κανόνων της διαδοχικής ασφάλισης (κατά τα ανωτέρω) αλλά να καταθέσετε δικαιολογητικά στο Ταμείο μας για αυτοτελή επικουρική σύνταξη. Είναι ευνόητο ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στο Ταμείο μας μόνο και αμέσως μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων λήψης κύριας σύνταξης.

 3η ΕΠΙΛΟΓΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

  • Βάσει των διατάξεων των άρθρων 62 και 30 του από 31/01/2018 ισχύοντος καταστατικού, όσοι πρώην ασφαλισμένοι μας απασφαλίστηκαν από το Ταμείο μας (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) πριν την 30/01/2018, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Ταμείο (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) την επιστροφή των ατομικών τους εισφορών, όπως αυτές προσδιορίζονται επακριβώς από τις εν λόγω καταστατικές διατάξεις.
  • Όσοι από σας κάνετε (πάντοτε με την ελεύθερη και αβίαστη βούλησή σας) αυτή την επιλογή, οπωσδήποτε μέχρι και την 31η Ιουλίου 2018 πρέπει να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εισφορών μέσα στην προθεσμία αυτή.
  • Όσοι από σας δεν ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμά τους, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018, δεν θα έχουν το δικαίωμα να το ασκήσουν μετά την ημερομηνία αυτή, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση στους πρώην συναδέλφους της κατηγορίας αυτής απομένουν, μόνο οι δύο πιο πάνω αναπτυσσόμενες πρώτες επιλογές (1η και 2η).

 

Συνάδελφοι,

Όσοι από σας θεωρήσουν ότι χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες, μπορούν ν’ απευθύνονται τηλεφωνικά στις Υπηρεσίες του ταμείου.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

Μ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ                                                  Α. ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ

Αποδείξεις Βοηθήματος

Δελτίο Απογραφής Εν Ενεργεία

Ατομική Μερίδα

Φορολογικές Βεβαιώσεις

Φωτογραφίες