ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  

Συνάδελφοι,

Οι ατομικές μερίδες των εν ενεργεία συναδέλφων (και όσων έχουν παραιτηθεί και δεν έχουν κάνει χρήση του χρόνου της ασφάλισής τους στο ταμείο, ούτε έχουν πάρει πίσω τις εισφορές τους) είναι πλέον γεγονός.

Με τις ατομικές μερίδες, διασφαλίζεται επιτέλους το μεγαλύτερο μέρος των εισφορών μας. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν όλοι οι συνάδελφοι που πληρώνουν σήμερα και θα αιτηθούν κάποια στιγμή σύνταξη.

Η αλληλεγγύη των γενεών θα είχε νόημα, αν στο Ταμείο έμπαιναν καινούργιοι συνάδελφοι, από την στιγμή όμως που το ταμείο κατέστη κλειστή  ομάδα, πρέπει να διασφαλίσουμε κι αυτούς που πληρώνουν σήμερα χωρίς προοπτική να έπαιρναν κάτι αύριο.

Με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, αποδίδεται η μεγαλύτερη δυνατή εγγύηση της διασφάλισης των εισφορών των συναδέλφων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι προηγούμενες αναλογιστικές μελέτες έδιναν ζωή στο ταμείο μέχρι το 2016 και θα έμεναν χιλιάδες συνάδελφοι χωρίς σύνταξη. Σήμερα το ταμείο μπορεί να δώσει σύνταξη και στο τελευταίο μέλος του. Τα τεράστια αναλογιστικά ελλείματα που είχε το ταμείο (δυστυχώς από την ίδρυσή του), έχουν  μειωθεί, με μεγάλες προσπάθειες, στο ελάχιστο.

Συνάδελφοι, η πρακτική εφαρμογή της ατομικής μερίδας αφορά, προς το παρόν, την επιστροφή εισφορών, για όσους αποχωρούν από την εργασία τους και επιλέγουν την επιστροφή και όχι τις συνταξιοδοτικές παροχές.

Η ατομική μερίδα θα συνδέεται εφεξής με την πραγματική περιουσία του Ταμείου. Η πραγματική περιουσία του Ταμείου θα αποτιμάται (εκτός από την αναλογιστική μελέτη, η οποία θα γίνεται κάθε χρόνο και θα αφορά και την βιωσιμότητά του) και από δύο αποτιμήσεις ξεχωριστές, οι οποίες θα γίνονται 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, για να μπορεί και το Ταμείο αλλά και οι συνάδελφοι να γνωρίζουν, σε κοντινότερα χρονικά διαστήματα την πραγματική περιουσία του Ταμείου, κατά συνέπεια και τις ατομικές τους μερίδες.

Σύμφωνα με το καταστατικό οι επιστρεφόμενες εισφορές ανέρχονται στα 3/7 της ατομικής μερίδας, εφόσον επιλέγει κάποιος την επιστροφή εισφορών. Η εφαρμογή της επιστροφής με τα 3/7 της ατομικής μερίδας θα ισχύσει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης των ατομικών μερίδων στο SITE του ταμείου, δηλαδή από 14/05/2018.

Συνάδελφοι, η προσπάθεια που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια από το Δ.Σ. του Ταμείου αλλά και από τους συμμετέχοντες Συλλόγους, μας δίνει σήμερα καρπούς μέσω των αναλογιστικών μελετών που δείχνουν τη βιωσιμότητα του ταμείου και τις προοπτικές του.

Όλοι οι συνάδελφοι θα δικαιωθούν σύνταξη!

Στη διάθεσή σας και τηλεφωνικά αλλά και προσωπικά στα γραφεία του ταμείου,  για αναλυτικότερη πληροφόρηση επί του συγκεκριμένου θέματος αλλά και επί όλων των θεμάτων που αφορούν το ταμείο.

 

 

Αθήνα,  11 Μαΐου 2018

                                         

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ                                  Α. ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ

Αποδείξεις Βοηθήματος

Δελτίο Απογραφής Εν Ενεργεία

Ατομική Μερίδα

Φορολογικές Βεβαιώσεις

Φωτογραφίες