ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΤΗΣ 03-12-2017

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΤΗΣ 03-12-2017

 

 

  • ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΕΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ:
  • Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  • Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΤΟ Δ.Σ.

 

  • ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ, ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ, ΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Περισσότερα...

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

  • ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ « ΑΦΑΙΜΑΞΑΝ – ΒΟΥΛΙΑΞΑΝ » ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΛΩΣ ΝΟΟΥΜΕΝΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ «ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ» (Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ).
  • ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΑΝ ΣΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕΜΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ, ΓΙΑΤΙ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ «ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ» (ΑΝ ΟΧΙ ΤΗ ΣΙΓΗ).

Αθήνα, 04-07-2017

 

Συνάδελφοι,

Η σημερινή διοίκηση του ταμείου δεν πολιτεύεται με κραυγές και κινήσεις εντυπωσιασμού.

Περισσότερα...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017

Συνάδελφοι,

  • Το άρθ. 47 παρ. 2 του από 10-11-2016 ισχύοντος καταστατικού του ταμείου (όπως αυτό εγκρίθηκε-επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 341/2016 Διάταξη του κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη ανεγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α 8905 Ειδ. 2488/10-11-2016) ορίζει τα εξής:

« 2. Κατώτατο όριο επικουρικής σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας

1) Το κατώτατο όριο της επικουρικής σύνταξης γήρατος καθορίζεται σε πενήντα (50,00) ευρώ, εφόσον μοναδικός φορέας παροχής της είναι το ταμείο

2) Το κατώτατο όριο επικουρικής σύνταξης αναπηρίας καθορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εκάστοτε ισχύοντος ανώτατου ορίου, εφόσον μοναδικός φορέας παροχής της είναι το ταμείο.

3) Ειδικά, το ύψος της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης γήρατος των συνταξιούχων των οποίων οι ληφθείσες παροχές είναι ήδη ή καθίστανται εξελικτικά, υπέρτερες των συνολικών καταβληθεισών εισφορών και εξαγορών είναι ίσο με το εκάστοτε ισχύον αντίστοιχο κατώτατο όριο που ορίζεται από το 1ο εδάφιο της ίδιας παραγράφου. Έναρξη εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης ορίζεται η 1η του τέταρτου μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιημένου καταστατικού.

4) Τα ως άνω όρια καθορίζονται ως άνω με την επιφύλαξη της εφαρμογής των υπερισχυουσών εκάστοτε ρυθμίσεων του άρθ.39 παρ. 4 και 5».

  • Έναρξη εφαρμογής της ως άνω διάταξης του 3ου εδαφίου γίνεται με τις πιστώσεις των συντάξεων μηνός Ιουλίου που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων αύριο 30 Ιουνίου 2017.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Αποδείξεις Βοηθήματος

Δελτίο Απογραφής Εν Ενεργεία

Καρτέλα Εισφορών Εν Ενεργεία

Φορολογικές Βεβαιώσεις

Φωτογραφίες